Hans Sennema (1945)

Opleiding: Academie voor Beeldende Kunst Arnhem Handenarbeid MO B

Achtergrond:
Mijn uitgangspunt is een samenspel van verstand en gevoel. Dat samenspel is niet alleen mijn thema maar bovendien ook in mijn werkwijze terug te vinden.
Dat samenspel van verstand en gevoel lijkt in tegenspraak met elkaar te zijn, maar ik denk dat veel mensen niet alleen maar rationeel of gevoelsmatig zijn ingesteld, maar zich herkennen in een mix van verstand en gevoel.
Het is een oud thema dat vanaf het zogenaamde primitivisme (prehistorische kunst) vooral vanuit de religie en de daar bij behorende symboliek grip tracht te krijgen op de situatie waarin men leefde.
In de ontwikkeling naar onze westerse beschaving is de rede een steeds belangrijker drijfveer geworden om ons uiteindelijk daar te brengen waar we nu zijn. Steeds zie je overigens reacties op die rationele ontwikkelingen en zijn er momenten aan te geven waarop het gevoel de overhand krijgt.
De werkelijkheid ligt ergens in het midden.
Je kan in mijn optiek het handelen van de mensheid min of meer grof indelen in drie drijfveren: rede (verstand), gevoel en symboliek (o.a.religie).

In een schema ziet het er als volgt uit:

De meeste mensen zullen niet zo extreem uitgesproken zijn, maar zich ergens binnen het kader van die driehoek bevinden, waarbij al die drie aspecten bij het menselijk handelen een rol spelen, maar bij de één zal het verstand (rede) de doorslag geven en bij de ander het gevoel etc.

Thematiek:
In mijn werk probeer ik steeds een mix te vinden tussen het verstandelijk- en het gevoelsmatig handelen. De thematiek ontstaat uit de waarneming, maar met die waarneming is altijd iets gedaan.
Die waarneming is rationeel of gevoelsmatig gekleurd omdat het mijn subjectieve waarneming betreft.
Ook is het zo dat alles wat uiteindelijk uit die waarneming voortvloeit het gevolg is van keuzes die rationeel of gevoelsmatig gemaakt zijn. Het uiteindelijke resultaat kan herkenbare elementen bevatten, maar ook volledig abstract zijn. Het gaat dan niet meer om datgene dat waargenomen is, maar om de verbeelding van keuzes die naast inhoudelijk vooral beeldend zijn.

Werkwijze:
In mijn werkwijze is het verstandelijke bijvoorbeeld terug te vinden in de compositieschema’s van mijn werk. Voor ik aan het werkstuk begin, staan de globale compositieschema’s min of meer vast.
Vaak zijn die terug te voeren op de verhoudingen van de Gulden Snede.
Het gevoel is dus de andere component en die is terug vinden in de techniek en hanteringswijze, de manier waarop ik met mijn gereedschap, materiaal, manier van schilderen of tekenen bezig ben.
Het kan er heel chaotisch, toevallig, krasserig of weloverwogen uitzien maar uiteindelijk speelt het geheel zich bijna altijd af binnen dat van te voren vastgestelde compositieschema.

Voor de prijzen van het werk kunt u mij mailen, ik kan u dan ook vertellen of het werk te koop is.
Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.